1396/01/08

چند نکته در مورد تغیر صدا ویلن با پل باس بار


قائدتا متداول است که چوب باس بار را از جنس صفحه روی بکار میبرند .حال اگر چوبی که برای صفحه روی استفاده کرداید از نظر جرم حجمی چگالی پایینی دارد و میخاهید صدای ویلن بم و تاریک نشود پل باس بار از چوبی با چگالی بالاتر انتخاب کنید وتراکم بافت چوب هرچه متراکم تر باشد صدا بیشتر به تعادل میرسد .
و اگر برای صفحه روی از چوبی با چگالی بالا و تراکم بالا استفاده کرداید بهتر است پل باس بار را از چوبی با تراکم کم وجرم حجمی پایین انتخاب کنید و همچنین از نظر ابعاد نوار باس بار را کم قطر تر و کم عرض بسازید . بطور کلی من اعتقاد ندارم که چوب پل باس بار باید حتما از همان چوب صفحه روی باشد( البته باید از خانواده اسپروس یا صنوبر باشد) اگر گوش نوازندگی قوی داشته باشید به تجربه متوجه میشوید که با بازی کردن و جابجا کردن و تغیر پل باس بار تنوع و گوناگونی بسیار زیادی در صدای ویلن میتوانید ایجاد کنید پس گاهی با اجرای یک قانون نا نوشته به گزینه های برمیخوریم که خیلی جالب و در عین حال کاملا ایدال و مناسبتر از رعایت قانون های است که مدون شده .
از دوره ای اماتی به بعد اگر صدای ویلن پیشرفت کرده و به اینجا رسیده علت ان شهامتی بوده که سازندگان بعد از اماتی داشته اند انواع گزینه های را بصورت ازمایشی تجربه کرداند و از خطا و ایراد هراس نداشته اند.
بعد از به کار گذاشتن پل باس بار ویلن را باید به طور عاریه ببندید و ویلن را بارها با نوازندگی تست کنید تا صدای مطلوب را روی ویلن پیدا کنید .یک سازند نباید مانند نوازندگان ساز را تست کند زیرا نوازندگان اکثرا گوششان به ساز خودشان آشناست و با تعصب قضاوت میکنند که اصلا قابل اعتماد نیست. پس به این علت است که گفته میشود سازنده باید یک نوازنده خوب و کاردان باشد و در نوازندگی به گونه ای باشد که به تمام سمپلهای صدای ویلن اشنای داشته باشد و انواع رنگ صدا را استادانه بشناسد و بداند ویلن که میسازد با کدام سمپل صدای مطابقت دارد و یا این که صدای که سفارش گرفته دقیقا همان چیزی باشد که از او خاسته اند .متاسفانه اکثر سازندگان ویلنهای که میسازند همه در یک محدودی صدای قرار دارند و تنوع و گوناگونی جنسی ندارد سازنده نباید فقط کپی سازی کند باید توانای خود را نادیده نگیرد و به طوری کار کند که پیشرفت خود را در کارهای جدید مشاهد کند.


در شکل بالا نمونه ای از تغییرات را در پل باس با مشاهده میکنید که کاملا نسبت به روال استاندارد و قانون نوشته شده غیر متعارف کار شده اما این مدل کار گذاشتن پل هارمونی قاعدتا برای کاهش تاثیر پل باس بار بر روی سیم .می. و.لا.میباشد.و عمق بخشیدن وبالا بردن بیس به سیم .ر.و.سل. به کار میرود.


این مدل پل گذاری در خانواده سازهای ارشه قبل ویلن مانند ویول. براچه. فیدل متداول بود.در این گونه سازها به علت گسترده بودن صفحه روی نسبت به ویلن برای استحکام بخشیدن به ساز و تعادل ایجاد کردن در صدای ساز با انشعاب شاخهای بیشتر و انحنا دادن به انها هارمونی قابل قبولی از نظر شنیداری روی ساز پیاده میکرداند
بطور کلی از نظر علم فیزیک صوت ایجاد هارمونی مناسب بین نتها ساتع  شده از ویلن  تاحدود زیادی به پل باس بار بستگی دارد .کارایی و نقش پل باس بار در هارمونی ویلن بر اساس نوسان نگارهای فیزیکی تااکتاو دوم ویلن بسیار پر رنگ و قابل تشخیص است و از اکتاو دوم به بعد جعبه رزنانسی نقش اصلی و اساسی را در ارتعاش و ایجاد صدای ویلن را به عهده میگیرد .